Bekijk onze laatste aanbiedingen op onze actiepagina! Zie alle aanbiedingen

Boat Bike Tours is in 2019 begonnen met het meten van haar voetafdruk via partner Sea Going Green. De studie had betrekking op ons kantoor en drie schepen in onze vloot: een groot, middelgroot en een klein schip. In dit onderzoek werden alle aspecten van onze reizen gemeten, zoals het brandstof-, energie- en waterverbruik, maar ook maaltijden en materialen zoals rietjes, papieren placemats, handdoeken, beddengoed en kantoorbenodigdheden; plus het geproduceerde afval zoals koolstofuitstoot, vuilnis en grijs/zwart afvalwater.

Belangrijkste effecten

De pilotstudie liet zien welke drie onderdelen de meeste uitstoot veroorzaken:
brandstofverbruik om de schepen te laten varen, te verwarmen en te voorzien van stroom d.m.v. generatoren (indien geen walstroom voorhanden is).
maaltijden o.a. de consumptie van vlees.
energie walstroom voor o.a. verlichting, apparatuur, airco, opladen van accu’s van e-bikes

De gegevens uit het onderzoek zijn omgerekend naar een ecologische voetafdruk (footprint). Elk daaropvolgend jaar heeft Sea Going Green een rapport opgesteld met de CO2 uitstoot resultaten. Het oorspronkelijke doel was om op basis van de meting van 2019 te reduceren. Vanwege de pandemie zijn de jaren 2020 en 2021 echter niet realistisch, omdat wij uiteraard te maken hadden met minder vaarweken en passagiers. De totale uitstoot is daarom aanzienlijk kleiner, echter doordat veel minder gasten per reis per schip deelnamen, is de gemiddelde uitstoot per gast veel hoger dan het jaar ervoor. Sea Going Green heeft voor deze jaren een schatting gemaakt van de uitstoot door middel van extrapolatie. In 2022 kon de data weer nauwkeurig gemeten worden en dit is dan ook het startpunt voor onze reductie doelstellingen.

Seizoen  Schepen    Weken  KiloCO2 per gast   Reductie per gast in %      totale uitstoot CO2 inclusief kantoor

2019          19              421           244                                                                       3,830 ton kWh
2020          16              153           314                                                                       1,383 ton kWh
2021          18              184           318                                                                       1,828 ton kWh
2022          20              463           310                             0%                                     5,059 ton kWh
2023          19              509           272                        -12,25%                                  4,923 ton kWh

Klik op het jaartal in bovenstaande tabel voor het inzien van het CO2 uitstoot rapport van het betreffende jaar.

Boat Bike Tours duurzaamheidsstrategie

  1. De meting in 2022 aan boord van alle schepen kwam neer op 310 kg CO2 per gast per week. Dat is 5,100 ton KwH voor de hele vloot inclusief kantoor.
  2.  In 2023 is er een reductie van 12,25% per gast per week gerealiseerd ten opzichte van 2022.
  3. Voor 2024 is het streven om nog meer te reduceren door het gebruik van bio-fuel uit te breiden onder onze vloot en innovatieve projecten die zorgen voor verduurzaming te ondersteunen.
  4. De CO2-uitstoot die we (nog) niet kunnen verminderen, compenseren we via de samenwerking met Justdiggit. In 2021 is een overeenkomst getekend, Justdiggit compenseert 10.000 ton KwH voor de komende jaren.
    Meer informatie en de voortgang is te lezen op www.boatbiketours.nl/compenseren

 

De volgende stappen

Onder het mom van, je kan niet verbeteren wat je niet meet, zijn wij in 2024 een pilot gestart met twee schepen. Op deze schepen hebben wij een flowmeter geplaatst om nog nauwkeuriger ons benzine- en energieverbruik te meten. Daarnaast hebben wij een ambitieuze vlootbrede CO²-reductie doelstelling gesteld van 80% in 2036 ten opzichte van 2022. Dit doen wij in stappen, waarbij de eerste mijlpaal in 2027 wordt gemeten en wij op 30% reductie t.o.v. 2022 willen zitten. Vervolgens is het doel om 50% gereduceerd te hebben in 2031. Dit gaat om een bedrijfsbrede reductie van CO²-uitstoot aan boord, tijdens de reis, op kantoor en bij derde partijen die betrokken zijn bij onze activiteiten. 

Terug naar www.boatbiketours.nl/duurzaam