Bekijk onze laatste aanbiedingen op onze actiepagina! Zie alle aanbiedingen

Boat Bike Tours is goed op weg met haar reductiedoelstellingen. Door te werken aan reduceringsprojecten verminderen wij al een groot deel van onze uitstoot. Helemaal CO2-vrij is echter nog niet mogelijk en hierom compenseren wij onze uitstoot. Dit doen wij in samenwerking met Justdiggit en Trees for All. Deze projecten dragen bij aan natuurherstel.
In 2024 zetten wij de samenwerking met Justdiggit en Trees for all voort.
Beide non-profitorganisaties zijn gevestigd in Nederland en zetten zich al jaren in voor een groenere wereld.

Samen met Justdiggit brengen we de komende jaren ruim 26.000 bomen terug in
Tanzania, waardoor we Justdiggit helpen om in de komende 20 jaar 5.000 ton CO₂ op te slaan.
Treecovery -Justdiggit

Justdiggit is naast Treecovery nog bezig met diverse andere projecten. In de samenvatting van 2023 leest u wat zij dit jaar bereikt hebben: Justdiggit Impact Summary 2023

Via Treesforall steunen we een project in Bolivia, waar boeren geholpen worden over te stappen naar duurzame boslandbouw.
Dit project draagt bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit én betere leefomstandigheden!
CO2 bomenpartner – Treesforall (5.000 ton CO2)

———————————————————————————————————————————–

Vanaf januari 2021 tot en met juni 2023 hebben we bijgedragen door regenwateropvangtecknieken te ondersteunen:

Met onze donatie steunden we Justdiggit in het vastleggen van 10.550 ton CO₂ in hun vergroeningsproject in Kenia voor de periode 2021 -2041, wat gelijk staat aan onze CO₂-uitstoot van seizoen 2021 t/m juli 2023.

Voortgangsrapport I – juni 2021
Voortgangsrapport II – december 2022
Voortgangsrapport III – juli 2022
Voortgangsrapport IV – februari 2023

Justdiggit Impact Summary 2022

Als we de aarde kunnen opwarmen, dan kunnen we haar ook weer afkoelen.

De aanpak van Justdiggit

Stap 1: Landschapsherstel met regen
Water, bodem en klimaat

Justdiggit kickstart grootschalige landschapsherstelprojecten door regenwater vast te houden en weer beschikbaar te maken voor vegetatie. Zo worden erosie, overstromingen en verdere landdegradatie voorkomen. Vegetatie kan hierdoor weer herstellen. Dit biedt vele voordelen voor het ecosysteem en lokale gemeenschappen.

Stap 2: Graaf en open de grond
Voorkom bodemerosie

In droge gebieden waar de bodem is gedegradeerd, kan regenwater niet langer in de bodem infiltreren. Als het regent, stroomt het regenwater ongebruikt weg. Dit veroorzaakt erosie en zo spoelen de overgebleven vruchtbare grond en zaden weg. Dit veroorzaakt verdere landdegradatie en het verlies van vegetatie. Deze negatieve vicieuze cirkel moet doorbroken worden met interventies zodat het land weer kan herstellen en vergroenen.

               
halvemaanvormige waterbunds die het regenwater vasthouden

Stap 3: Vasthouden van regenwater
Kickstart het herstel

Het regent bijna overal op onze aarde, zelfs in de meest droge gebieden. We combineren eeuwenoude technieken om regenwater vast te houden en combineren die met recente innovaties. Hierdoor kan regenwater weer in de bodem infiltreren en kickstarten we natuurlijk herstel en vergroening.

Stap 4: Herstel van natuurlijke vegetatie
Meer vegetatie betekent meer regen

Doordat regenwater weer in de grond kan infiltreren, kunnen de hier nog aanwezige zaden weer ontkiemen. En de overgebleven vegetatie kan ook weer herstellen doordat er weer vocht beschikbaar is. De bodemtechnieken worden gecombineerd met de introductie van verbeterde landbouw- en ecosysteem beheertechnieken. Hierdoor neemt de biodiversiteit toe en kunnen lokale gemeenschappen weer in hun levensonderhoud voorzien.

Stap 5: Herstel van de watercyclus
Een opwaartse spiraal

De terugkerende vegetatie zorgt er voor dat de luchtvochtigheid toeneemt. Vegetatie verdampt namelijk water, net zoals mensen zweten. Hierdoor is er meer vocht in de lucht en wordt de vorming van wolken gestimuleerd. De kans op regen neemt hierdoor toe. Zo wordt de natuurlijke watercyclus hersteld. Meer regen stimuleert verder herstel van vegetatie en het ecosysteem. Hiermee wordt een positieve vicieuze cirkel in gang gezet.

Stap 6: Met een beetje groen creëer je meer groen
Gebieden buiten het project vergroenen ook

We kiezen de locaties, omvang en interventies binnen de projecten strategisch. Hierdoor zijn de positieve effecten van de projecten ook buiten de projectgebieden merkbaar. De gebieden vormen samen een groene vlek die zich over het landschap uitbreidt. Hierdoor hebben de projecten niet alleen lokale voordelen, maar hebben ook een gunstig effect op het klimaat.

Stap 7: Hoe groener de aarde, hoe koeler de planeet
Start met graven!

Bomen en planten zijn de airconditioning van onze planeet! Daarom is het zo belangrijk om gedegradeerd land te herstellen. De VN heeft berekend dat het mogelijk is om 2 miljard hectare gedegradeerd land te herstellen. Dat is bijna twee keer de omvang van Europa! Laten we dus allemaal de schep oppakken en het land vergroenen om zo onze planeet af te koelen. Start met graven, Justdiggit!

Terug naar www.boatbiketours.nl/duurzaam