Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Boat Bike Tours B.V. (KvK nr. 37147084) is aangesloten bij SGR. Het SGR-nummer van Boat Bike Tours is: 3734. U kunt dit controleren via www.sgr.nl.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Verpflichte eigen bijdrage door reiziger met ingang van 1 februari 2021
Om dekking door het SGR-garantiefonds ook in de toekomst te kunnen waarborgen is elke reiziger (consument) bij boeking vanaf 1 februari 2021 verplicht een bijdrage van €5,00 per persoon per boeking aan het garantiefonds van SGR af te dragen. De reisorganisator c.q. de reisagent (SGR-deelnemer) bij wie de reis wordt geboekt verwerkt deze kosten in de prijs van de reis of vermeldt de bijdrage apart op de factuur en/of boekingsbevestiging. De incasserende SGR-deelnemer (Boat Bike Tours) draagt deze bijdrage vervolgens af aans SGR.

Uitgebreidere dekking ten tijde van de Corona COVID-19 pandemie: “Corona-Voucher” met SGR-dekking (aflopend)

In het kader van de uitzonderlijke omstandigheden die het gevolg zijn van de Corona COVID-19-crisis, mogen alle geregistreerde deelnemers aan SGR zogenaamde “Corona-vouchers” afgeven als de organiserende reisorganisator vanwege ingrijpende officiële maatregelen en andere ernstige omstandigheden (overmacht) niet in staat is om een reis uit te voeren en de reis om die redenen moet afzeggen.

Dit betekent dat een Corona-voucher die door Boat Bike Tours aan de klant wordt aangeboden, valt onder de bescherming en dekking van het SGR-garantiesysteem en dat daarmee alle door een klant gedane (aan)betalingen veiliggesteld zijn, mocht de reisorganisator in financiële problemen komen.

Het bestuur van SGR heeft op 16 maart 2020 als volgt besloten:

  1. Met ingang van 16 maart 2020 beschouwt SGR door aan SGR deelnemende organisatoren uitgegeven vouchers als vallende onder de dekking van SGR in de zin van artikel 3 van de SGR- garantieregeling met inachtneming van punt 2 t/m 7 van dit besluit.
  2. Deze dekking geldt alleen als de voucher voldoet aan de door SGR voorgeschreven model voucher en slechts voor uitgegeven vouchers in geval van het annuleren van reizen in verband met het niet kunnen uitvoeren van de reis in het kader van het ontstaan van de onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het Corona virus en onder voorwaarde dat de waarde van de voucher duidelijk is ingevuld en de voucher de naam ‘corona-voucher’ bevat.
  3. De waarde van de voucher kan niet meer zijn dan de (aan)betaling die gedaan is op de reis die geannuleerd is vanwege het Corona virus en welke reis oorspronkelijk ook onder de garantie van SGR viel.
  4. De voucher dient een expliciete geldigheidsduur te bevatten van maximaal een (1) jaar na datum van uitgifte.
  5. Op de voucher dient te worden vermeld dat de garantieregeling van SGR van toepassing is.
  6. Op de website van SGR dient dit besluit te worden gecommuniceerd met duidelijke vermelding van het specifieke karakter, de tijdelijkheid en de handhaving van artikel 3 lid 10 onder g garantieregeling voor andere waardebonnen en reischeques.
  7. Dit besluit heeft een tijdelijk karakter en vervalt op 1 juni 2020 ten aanzien van de uitgifte van corona-voucher met garantie van SGR, onverminderd de mogelijkheid dat het bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht deze termijn kan verlengen.

Dit besluit is goedgekeurd door de Raad van Toezicht van SGR en is gedateerd op 16 maart 2020.

Vervolgens heeft de Raad van Toezicht van SGR de termijn waarbinnen Corona-Vouchers mogen worden uitgegeven als volgt verlengd: Reisorganisaties zijn gerechtigd om t/m 31 maart 2021 Corona-Vouchers uit te geven voor reizen die al in vóór 2020 zijn geboekt, een vertrekdatum hebben vóór 30 april 2021 en vanwege Covid-19 moeten worden afgezegd.

Meer informatie m.b.t. Corona-Vouchers vindt u op de website van SGR.