Bekijk onze laatste aanbiedingen op onze actiepagina! Zie alle aanbiedingen

Klachten

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u een heerlijke vakantie heeft. Mochten er zich onverhoopt toch problemen voordoen tijdens uw reis, dan kunt u dit bespreken met uw reisleider of de kapitein van het schip. Indien nodig kunt u contact met ons opnemen. Door uw problemen meteen te melden, stelt u ons in staat om zo snel mogelijk actie te ondernemen en een oplossing voor het probleem te vinden.

Indien er geen bevredigende oplossing voor uw probleem is gevonden en u wilt na afloop van uw tocht een klacht indienen, doe dit dan schriftelijk (brief, e-mail of fax) aan Boat Bike Tours BV. Wij streven ernaar om binnen ongeveer 14 dagen te reageren. Indien nodig zullen wij de kwestie met de kapitein en/of reisleider bespreken.

Mocht uw klacht niet tijdig naar tevredenheid zijn opgelost, of mocht er geen genoegdoening zijn verkregen, dan kunt u uw klacht tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis (oorspronkelijke vertrekdatum) schriftelijk indienen bij De Geschillencommissie:

Geschillencommissie Reizen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Nederland
www.sgc.nl