Bekijk onze laatste aanbiedingen op onze actiepagina! Zie alle aanbiedingen

Extra data Sail & Bike Waddenzee

Allereerst willen we een aantal extra data voor onze populaire reis Sail & Bike Waddenzee aankondigen: De grote driemastschoener Mare Fan Fryslân doet deze reis nu ook op de nieuwe vertrekdata 30 april, 14 en 21 mei. De Wapen Fan Fryslân vaart nu ook in de zomervakantie naar het Wad en wel op 2, 9, 16 en 23 juli 2022. De reizen Sail & Bike IJsselmeer (gegidste variant) vinden in 2022 geen doorgang, maar de individuele reizen Sail & Bike IJsselmeer & Weerribben met de driemastklipper Elizabeth vinden wel gewoon plaats.

Hoe was 2021? – vooruitblik op 2022

We hebben allemaal gehoopt op een “normaal” seizoen 2022, maar de ontwikkelingen in het najaar 2021 duiden nog niet op een “heel normaal” jaar. Het feit dat grote delen van de bevolking, en zelfs het overgrote deel (ca. 98%) van onze gezamenlijke gasten die in het seizoen 2021 met ons hebben gereisd, inmiddels zijn gevaccineerd heeft ertoe geleid dat Boat Bike Tours vanaf juni 2021 met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen prachtige en zorgeloze reizen zonder incidenten heeft kunnen aanbieden.

Wat zijn de regels in 2022?

Gezondheid, veiligheid en welzijn staan bij Boat Bike Tours ​​voorop. We zijn ons ervan bewust dat we voorlopig allemaal nog voorzichtig moeten blijven. Daarom blijven we ons houden aan alle noodzakelijke hygiëne- en veiligheidsmaatregelen die door de overheid zijn vastgesteld voor cruises in de afzonderlijke reislanden.

Voor alle reizen waarvoor Boat Bike Tours de organiserende touroperator is geldt dat alle reizigers moeten voldoen aan de regels die op het moment van de reis van overheidswege gelden in het reisland. Momenteel (stand 1 nov. 2021) is dit voor bijna alle reizen binnen de EU voor EU-burgers de zogenaamde 3G-regel (gevaccineerd, genezen of getest). In het algemeen geldt: Als een reiziger een land in mag en gezond is, kan zij/hij ook bij ons aan boord inchecken en aan de reis deelnemen.

Welke veiligheidsmaatregelen worden er in 2022 genomen?

Op dit moment (november 2021) is het nog niet geheel duidelijk of het Corona-protocol voor fiets-vaarvakanties 2021 ook in het seizoen 2022 in zijn huidige vorm integraal gebruikt kan worden voor alle door Boat Bike Tours georganiseerde reizen.

De hygiëne- en beschermingsmaatregelen ter voorkoming van besmetting (de zogenaamde “Outbreak Prevention“) die in 2022 voor uw reis gelden, worden in 2022 voor dat specifieke reisgebied geactualiseerd.

Bij verdenking van infectie (“Outbreak Management”) wordt gehandeld conform de procedures uit 2021 (zie Corona Protocol 2021).

Boat Bike Tours zorgt ervoor dat de maatregelen aan boord van haar schepen ook in 2022 voor het hoogst mogelijke niveau van veiligheid én tegelijkertijd voor maximaal comfort en vakantieplezier zullen zorgen.

Boat Bike Tours raadt vaccinatie tegen Covid-19 ten zeerste aan

In alle gevallen hebben de ervaringen uit 2021 geleerd dat een volledige vaccinatie in figuurlijke zin bijna alle deuren opent en eventuele belemmeringen voor veilig en comfortabel reizen wegneemt. Om de bovengenoemde redenen raadt Boat Bike Tours alle reizigers dringend aan, voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen, hun reis in 2022 alleen te beginnen met volledige Covid-19-vaccinatiebescherming. Dan staat niets een veilige en ontspannen fietscruise meer in de weg!

Bovengenoemde regels en policy gelden vanaf publicatiedatum tot nader order. Als de situatie of de overheidseisen aanzienlijk veranderen wordt onze policy bijgewerkt.

Alle relevante informatie over Covid-19-gerelateerde zaken vinden jullie op onze consumentenwebsite op de speciale pagina Corona Update en bij onze FAQ. Neem bij vragen contact op met [email protected].

 

Update: 10 november 2021