Corona-Protocol voor Fiets-vaarvakanties 2021

Lees ons volledige Corona-Protocol Fiets-vaarvakanties

Versie: 23 maart 2021 | Status: DEFINITIEF

Dit Corona-Protocol voor Fiets-vaarvakanties is in april 2020 opgesteld door Boat Bike Tours en de brancheorganisatie BBZ in nauw overleg met de belangrijkste partijen in dit marktsegment. Dit protocol is vervolgens afgestemd met o.a. het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de Veiligheidsregio’s Kennemerland, Noord-Holland-Noord, Noord-Holland-Midden en Zaanstreek-Waterland. Daarbij zijn tegen de opzet en inhoud geen bezwaren geuit.

In januari 2021 is dit protocol zodanig geüpdatet dat het voldoet aan de op dat moment geldende eisen en regels. Boat Bike Tours organiseert haar reizen met de daarvoor ingezette schepen met inachtneming van alle bepalingen uit dit Corona-Protocol.

Gezondheid, veiligheid en welzijn van alle opvarenden zijn leidend

Aan boord van alle schepen die voor de fiets-vaarvakanties van Boat Bike Tours worden ingezet zal het hier beschreven Corona-Protocol voor Fiets-vaarvakanties worden gehanteerd om een veilige bedrijfsvoering mogelijk te maken. Hierbij is ook de inhoud van het document van EU-Commissie (13-05-2020 / C(2020) 3251 final) “COVID-19 EU Guidance for the progressive resumption of tourism services and for health protocols in hospitality establishments” in acht genomen.

Per schip kunnen de maatregelen op details afwijken afhankelijk van de specifieke inrichting van het schip en het type reis.

Bovendien zijn de maatregelen afhankelijk van de richtlijnen van de Nederlandse autoriteiten c.q. van de bevoegde autoriteiten het land waarin de reis plaatsvindt. Wanneer overheidsrichtlijnen worden gewijzigd zullen ook de maatregelen en procedures aan boord daaraan worden aangepast.

Het Corona-Protocol Fiets-vaarvakanties, de daaraan gerelateerde procedures, huishoudelijke regels en maatregelen aan boord van de schepen dienen door alle opvarenden (passagiers, bemanningsleden, reisleiders en eventuele bezoekers) te allen tijde te worden nageleefd.

U kunt dit Corona protocol ook downloaden als pdf.

Inhoud: „Outbreak Prevention“ en „Outbreak Management
 1. Voorafgaand aan de reis
  2. Instructie/training van de bemanning
  3. Maatregelen aan boord van het schip
  4. Organisatie fietstochten
  5. Hoe te handelen bij verdenking Corona besmetting bij passagier of bemanningslid?
  6. Overige zaken

 

Outbreak Prevention“: Maatregelen ter voorkoming
1. Voorafgaand aan de reis

Dit Corona-Protocol zal voorafgaand aan de reis met alle gasten worden gecommuniceerd via website en een gerichte mailing ca. drie weken voor begin van de reis.

 • Daarbij worden gasten er onder meer ook op geattendeerd dat zij alleen welkom zijn en aan de reis deel mogen nemen als ze geen verschijnselen vertonen die op een besmetting met het Coronavirus zouden kunnen duiden.
 • Gasten kunnen uitsluitend inchecken en aan de reis deelnemen als zij vooraf een korte vragenlijst m.b.t. hun gezondheidstoestand hebben ingevuld, die bij incheck afgegeven moet worden en door het schip/Corona manager wordt gecontroleerd.
 • Als een gast de reis vanwege symptomen die op een mogelijke besmetting met het Coronavirus zou kunnen duiden, of vanwege een recente positieve Coronatest moet afzeggen mag hij/zij kosteloos omboeken naar een latere reisdatum.
 • Ook zullen gasten vooraf nadrukkelijk worden gewezen op eigen verantwoordelijkheid. Algemene huis- en gedragsregels aan boord zullen in de mailing vooraf worden meegestuurd.
 • Gasten worden gewezen op de algemene regels m.b.t. mondkapjes en hygiëne in de landen waar de reis plaatsvindt en de regels aan boord en hen wordt verzocht zelf mondkapjes mee te brengen. Boat Bike Tours zorgt voor noodvoorraad per schip.
 • Alle bemanningsleden en reisleiders moeten voor het begin van hun reis een gezondheidsverklaring overleggen.

 

2. Instructie/training van de crew

Voorafgaand aan de reizen organiseert de rederij een training voor de bemanning m.b.t. het Corona-Protocol. Tijdens deze training komt o.a. het volgende aan de orde:

 • Uitleg en oefenen extra hygiëne maatregelen, zoals extra schoonmaak oppervlakken, deurklinken, displays (koffiemachine), trapleuningen etc.
 • Uitleg en oefenen maatregelen i.v.m. 1,5 meter beleid; incheck, aan- en van boord gaan, gang van zaken in restaurant, éénrichtingsverkeer in gangen en gebruik wachtplaatsen.
 • Uitleg en oefenen beschermingsmiddelen voor de bemanning. Plastic handschoenen zijn verplicht voor keukenpersoneel en schoonmaakpersoneel. Handschoenen worden regelmatig ververst.
 • Personeel draagt mondkapjes overal waar de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden (keuken, bij bediening, bij gasten assisteren met aan en van boord gaan etc.)
 • Uitleg aan crew hoe Covid-19 gerelateerde klachten of ziekte bij gast of bemanning kan worden herkend en welke maatregelen dan moeten worden getroffen.
 • Per schip/reis is er een Corona manager verantwoordelijk voor de naleving van alle regels; hij/zij verzorgt de bijbehorende briefings met passagiers en crew. Daarnaast is de Corona manager aanspreekpunt voor alle opvarenden voor alle Corona-gerelateerde zaken.
 • De bemanning geeft altijd en overal het goede voorbeeld:
  • Geen fysiek contact. Waar mogelijk 1,5 m afstand bewaren. Als dat niet mogelijk is: mondkapje dragen.
  • Regelmatig handen wassen c.q. schoonmaken en desinfecteren.
  • Hoesten en niezen in de elleboog.
  • Papieren zakdoekjes gebruiken.
  • Indien nodig: andere opvarenden proactief wijzen op (on)juist gedrag
 • Alle bemanningsleden incl. reisleiders moeten voorafgaand aan hun reis een gezondheidsverklaring inleveren. Als een lid van de crew tijdens de reis (ook: milde) symptomen krijgt die op een infectie met het Coronavirus kan duiden zal hij/zij onmiddellijk van boord gaan en vervangen worden en zal de onder punt 5. genoemde procedure worden gevolgd.

 

3. Maatregelen aan boord

Algemene extra aandacht voor Hygiëne

 • Dagelijkse briefing crew en reisleiders
  • Hygiëne-instructies voor passagiers in verschillende talen in alle hutten en op centrale plaatsen/ pictogrammen / infographics  duidelijk zichtbaar in alle openbare ruimtes.
  • Regelmatige uitleg aan passagiers over gedragsregels en maatregelen. Dagelijks de belangrijkste zaken herhalen in de briefing voor de gasten.
 • Permanente ontsmettingsstations bij:
  • Ingang schip, met toezicht.
  • Ingang restaurant.
 • Desinfecterende zeep in alle hutten; in algemene toiletten ook papieren handdoekjes.
 • Regelmatige en voor gasten zichtbare ontsmetting contactoppervlakken: deurklinken, trapleuningen, tafels, relingen, vensterbanken, lichtknoppen, koffiemachines e.d.

 

Algemene maatregelen m.b.t. afstand houden

 • Er wordt zo veel mogelijk ruimte aan boord beschikbaar gemaakt en gehouden voor gasten: niet lang van tevoren tafels dekken; restaurant ook beschikbaar als lounge in de avond, e.d.
 • Looproutes definiëren/markeren aan boord:
  • eenrichtingsverkeer waar mogelijk aangeven met borden of pijlen.
  • waar dit niet mogelijk is duidelijke wachtplaatsen aanduiden.
 • Waar nodig afstandsmarkeringen aanbrengen (b.v. bij bar, receptie, koffiemachine e.d.)
 • In alle ruimtes minder stoelen en tafels, meer ruimte creëren.
 • Per algemene ruimte het max. aantal toegestane gelijktijdig aanwezige personen

 

Algemene maatregelen keuken/ restaurant

 • Extra schoonmaak rondes in de keuken
 • Geen zelfbedieningsbuffetten, maar table / plate service.
 • Zo min mogelijk crew in de keuken. Keukencrew en bedienend personeel scheiden.
 • Keukencrew en bedienend personeel draagt handschoenen en mondkapjes (als 1,5 m afstand niet gewaarborgd kan worden).
 • Glazen, bestek etc. altijd in de vaatwasser met heet water, niet alleen spoelen.
 • Ontbijt en diner in twee shifts volgens vooraf ingedeelde groepen.
 • Vaste zitplaatsen voor de gasten gedurende de gehele week.
 • Tussen de eerste en tweede shift 15 minuten voor schoonmaak en ventilatie.
 • Volledige ruimte gebruiken + strikte tafelschikking om de 1,5 meter te handhaven.
 • Voldoende hoge en brede kuchschermen gebruiken indien afstand minder dan 1,5 meter.
 • Wegwerp servetten en placemats gebruiken.
 • Het virus blijft langer actief op harde oppervlakken als glas, plastic en metaal: glazen, flessen,

borden e.d. alleen door de gebruiker aan laten raken (dus niet aan elkaar doorgeven).

 

Gang van zaken ontbijt

 • Ontbijt in twee shifts volgens vooraf ingedeelde groepen 30 min per groep.
 • Tussen de eerste en tweede shift 15 minuten voor schoonmaak en ventilatie.
 • Dagelijkse keuze uit twee ontbijt opties via formulier. Opties variëren per dag. b.v. Continental / Healthy.
 • Daarnaast keuze uit verschillende soorten brood en beleg in mono packs.
 • Alles uitgeserveerd per persoon. Wellicht op een dienblad of etagère per stel/hut.
 • Crew draagt handschoenen en mondkapje.

 

Gang van zaken lunch (pakketten)

 • Gasten bestellen de lunch vooraf via formulier.
 • Lunchpakket wordt door crew samengesteld en verpakt en bij het ontbijt aan de gasten
 • Ook hier beperkte keuze, maar variatie gedurende de week.

 

Gang van zaken diner

 • Diner in twee shifts volgens vooraf ingedeelde groepen ca. 45 min per groep.
 • Tussen de eerste en tweede shift 15 minuten voor schoonmaak en ventilatie.
 • Alles uitgeserveerd per persoon.
 • Indien mogelijk, dessert op het dek of elders.
 • Crew draagt handschoenen en mondkapje

 

 Bar

 • Oppervlaktes regelmatig reinigen
 • Indien mogelijk doorzichtig scherm tussen barpersoneel en gasten
 • Barpersoneel draagt handschoenen en mondkapje als de bar niet voorzien is van scherm en/of als de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden.
 • Drankjes worden uitgeserveerd (gasten halen niet af aan de bar)
 • Bij zelfbedieningsbar: Duidelijke instructies geven m.b.t. gebruiksregels/hygiëne.
 • Op schepen met zelfbedieningsbar zijn drankjes beschikbaar in eenpersoonsverpakkingen:
  geen bier- of limonadetap. Iedere gast/hut heeft eigen turflijst.

 

Ventileren

 • Er zal zo vaak en zoveel mogelijk worden geventileerd. Overdag tijdens de vaart, als de gasten onderweg zijn op de fiets steeds alle ramen en deuren openzetten. Dit geldt voor alle ruimtes.
 • Ook op de wisseldag worden alle ruimtes incl. de hutten zoveel mogelijk geventileerd, ofwel op natuurlijke wijze of met mechanische ventilatie.
 • Filters van airco’s e.d. dienen regelmatig te worden gecheckt, schoongemaakt, vervangen.


Gang van zaken aan/van boord gaan

 • Crew organiseert de incheck: 1,5 meter afstand waarborgen en daarop toezien. Aankomsttijd gasten indien mogelijk spreiden.
 • Gast overhandigt het ingevulde Covid-19 vragenformulier incl. contactgegevens (naam, adres, mobiel telefoonnummer en emailadres) dat vooraf is toegestuurd.
 • De controle van de gegevens op het formulier wordt door de Coronamanager gedaan. Deze gegevens worden tot 14 dagen na afloop van de reis veilig aan boord bewaard zodat indien nodig alle passagiers meteen in het kader van bron- en contactonderzoek door overheidsinstanties (GGD) kunnen worden gewaarschuwd. Deze gegevens worden 14 dagen na einde van de reis (privacywetgeving AVG) vernietigd.
 • Crew maakt balie, relingen, handgrepen etc. regelmatig en zichtbaar voor gasten schoon
4. Organisatie van fietstochten
 • Voorafgaand aan iedere fietstocht vindt een briefing door de (boord-)reisleiding plaats.
 • Gasten zullen gestimuleerd worden individueel op pad te gaan.
 • Crew en reisleiders maken aan het begin en aan het einde van de dag de fietssturen schoon.
 • Verder is de gast zelf verantwoordelijkheid.
 • Tijdens het fietsen in groepen wordt het gefaciliteerd om voldoende afstand te bewaren. Bijv. door gebruik te maken van het z.g. ‘corner-systeem’.
 • Het ontstaan van grotere groepen bij pauzes en attracties e.d. wordt vermeden.
 • Te bezoeken locaties als musea, kaasboerderijen, molens en restaurants etc. zullen vooraf beoordeeld worden op geschiktheid, o.a. m.b.t. het maximaal aantal bezoekers.

 

Aan en van boord gaan:

 • Crew en reisleiders dragen handschoenen en mondkapjes
 • Crew en reisleiders organiseren aan/van boord gaan passagiers met gepaste afstand.
 • Het van boord gaan van de gasten wordt zoveel mogelijk gespreid.
 • De crew en reisleiders zetten (waar mogelijk) de fietsen aan de wal klaar met 1,5 m afstand.
 • Op grote schepen zet de crew alleen e-bikes aan de wal. Gasten gaan zelf met gewone fietsen met inachtneming van afstand via de gangway aan land.
 • Als de crew en reisleiders de fietsen hebben verplaatst, worden handvaten gedesinfecteerd.
 • Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de handvaten tijdens de fietstocht.
 • Bij aan boord komen is altijd crew aanwezig om e.e.a. te begeleiden en fietsen te parkeren voor de gasten. Als alles staat maken crew en reisleiders de handvaten van de fietsen nogmaals schoon.

 

“Outbreak Management”
5. Hoe te handelen bij verdenking Corona besmetting bij passagier of bemanningslid?

Algemeen:

 • De op dat moment geldende regels van de bevoegde instanties (in Nederland: RIVM dan wel GGD) zullen strikt worden opgevolgd.
 • De bemanning is te allen tijde alert op gasten met mogelijke Corona verschijnselen.
 • Iemand heeft mogelijk Corona als zij/hij symptomen/klachten heeft als hoesten, koorts, verkoudheidsklachten, plotseling verlies van reuk of smaak, spierpijn, mogelijk diarree.

 

Hoe te handelen:

 • Een persoon met verdachte symptomen blijft in haar/zijn hut, verlaat die niet en dient zich onmiddellijk bij de Corona manager van het schip te melden, bij voorkeur telefonisch (zonder fysiek contact). De Corona manager bepaalt of er contact wordt opgenomen met de GGD/gezondheidsautoriteiten. De Corona manager neemt meteen contact op met de Corona verantwoordelijke van Boat Bike Tours (zie bijlage).
 • De betrokken persoon moet zelf telefonisch contact opnemen met de GGD resp. de gezondheidsautoriteiten in het land waar de reis plaatsvindt:
  • Nederland: Landelijk nummer testafspraken GGD (binnen Nederland): 0800-1202
  • Duitsland:  Ärztlicher Bereitschaftsdienst (binnen Duitsland): 116117
  • België:        Infolijn Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (binnen België) 0800-14689.
  • Frankrijk:   Coronavirus hotline (in het Frans) 0800 130000 (vanuit buitenland +33 800 130000)
  • De Corona manager blijft bij het gesprek aanwezig voor eventuele vertaling en logistieke afspraken. De arts van de GGD zal via een telefonische check bepalen of de persoon een test moet doen.
 • De Corona manager moet de Corona-verantwoordelijke van Boat Bike Tours in alle gevallen meteen op de hoogte brengen en van de voortgang op de hoogte houden, ook als de autoriteiten besluiten dat een test niet noodzakelijk is.
 • Indien nodig gaat de persoon zo snel mogelijk naar testlocatie. Als dit niet meteen mogelijk is blijft de persoon alleen in strikte quarantaine in de eigen hut totdat vervoer naar de testlocatie mogelijk is.
 • Vervoer van de betrokkene naar de testlocatie:
  • Op eigen gelegenheid;
  • Met een lokale taxi die Corona vervoer doet; bij boeking melden dat het gaat om een rit naar een Corona-testlocatie (zie ook bijlage)
  • Alleen indien mogelijk: schip vaart naar dichtstbijzijnde testlocatie en vervolgens gaat de gast op de fiets of te voet naar de testlocatie.
 • Na de test zal Boat Bike Tours c.q. de Corona manager ervoor zorgen dat de persoon direct naar een quarantainelocatie wordt gebracht waar de persoon zal verblijven totdat de uitslag van de test bekend is. Mocht de persoon te kennen geven liever direct naar huis te gaan, dan zal worden getracht dit te faciliteren.
 • Als de testuitslag positief is zal er in overleg met de autoriteiten en Coronamanager de vervolgstappen worden bepaald. De GGD kan besluiten bron- en contactonderzoek te starten en bepalen welke verdere maatregelen getroffen dienen te worden.
 • Als de testuitslag negatief is zal Boat Bike Tours c.q. de Corona manager ervoor zorgen dat de persoon daarna weer naar het schip wordt gebracht.
 • Als de persoon in kwestie met iemand de hut deelt, dan moet deze andere persoon vanaf de melding van de symptomen in quarantaine blijven totdat de uitslag van de test bekend is. De GGD hanteert hierbij 4 niveaus, die gelden zowel voor bemanningsleden als passagiers:
  • a. Betrokkene is besmet: GGD bellen en meteen in quarantaine.
  • b. Ander persoon maakt deel uit van het huishouden van de besmette persoon (hut gedeeld): die persoon moet meteen in quarantaine.
  • c. Ander persoon is in contact geweest met besmette persoon (15 minuten binnen de 1,5 meter van de besmette persoon): die persoon moet meteen in quarantaine.
  • d. Ander persoon is op dezelfde locatie geweest als de besmette persoon, doch buiten de 1,5 meter en voor korte tijd: Houd gezondheid gedurende 14 dagen extra in de gaten betreffende Corona-symptomen: o.a. verkoudheidsklachten, hoesten, verlies van reuk en smaak, kortademigheid en verhoging temperatuur (boven de 38 graden).
 • Bij constatering van meerdere aan elkaar gerelateerde gevallen zoals onder b. en c. beschreven kunnen autoriteiten overgaan tot verdergaande maatregelen.
 • De kosten van de testen, transport en quarantainelocatie zullen in eerste instantie door Boat Bike Tours worden gedragen en vervolgens verhaald worden op (de verzekering van) de passagier of bemanningslid.
 • Goede en transparante communicatie is essentieel. Als een passagier getest moet worden, meldt de Corona manager dat aan boord aan de andere opvarenden. Het is een voorzorgmaatregel die genomen moet worden voor de veiligheid van alle opvarenden. De Corona manager overlegt over de aard en tijdstip van communicatie met de Corona verantwoordelijke van Boat Bike Tours.
6. Overige zaken
 • Een schip zal indien mogelijk niet langszij van een ander schip afmeren.
 • Voor zover de bevoegde autoriteiten van het land waar de reis plaatsvindt met betrekking tot de Coronapandemie wetten en regels vaststellen, maatregelen treft en/of hanteert dan wel adviseert, zal Boat Bike Tours aan boord van haar schepen deze maatregelen handhaven voor alle opvarenden aan boord, ongeacht of iemand wel of niet gevaccineerd is of een negatieve test kan laten zien voor afvaart. Boat Bike Tours stelt geen aanvullende eisen, die uitgaan boven de wetgeving, regels en eisen die worden gesteld door de bevoegde autoriteiten van land waarin de reis plaatsvindt.
 • Indien een (ook lokale) overheid (tussentijds of voor speciale situaties) aanvullende eisen stelt, moeten de passagiers en bemanningsleden deze opvolgen. Mogelijke kosten die uit deze eisen kunnen voortvloeien zijn voor rekening van de desbetreffende passagiers en/of bemanningsleden.

 

Reizen in corona-tijd

Wilt u weten hoe dit eruit ziet, zo’n fiets-vaarvakantie in corona-tijd? In onderstaande video wordt het zo goed mogelijk uitgelegd. Het gaat weliswaar anders dan anders, maar wij zullen er alles aan doen om u en uw reisgenoten een onvergetelijke reiservaring te bezorgen.