Boat Bike Tours Corona Protocol 2020

Lees ons volledige Corona-Protocol Fiets-vaarvakanties

Versie: 28 mei 2020 | Status: DEFINITIEF

Het Corona-protocol fiets-vaarvakanties is opgesteld door de brancheorganisatie BBZ in nauw overleg met de belangrijkste partijen in dit marktsegment. Dit protocol is vervolgens afgestemd met o.a. het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de Veiligheidsregio’s Kennemerland, Noord-Holland-Noord, Noord-Holland-Midden en Zaanstreek-Waterland. Daarbij zijn tegen de opzet en inhoud geen bezwaren geuit.

Gezondheid, veiligheid en welzijn van alle opvarenden zijn leidend

Aan boord zullen alle regels m.b.t. afstand houden en hygiëne zullen in acht worden genomen. Aan boord van alle schepen die voor de fiets-vaarvakanties van Boat Bike Tours worden ingezet zal daarom het hier beschreven Corona-Protocol worden gehanteerd om een veilige bedrijfsvoering mogelijk te maken. Hierbij is ook de inhoud van het stuk van EU-Commissie (13-05-2020 / C(2020) 3251 final) “COVID-19 EU Guidance for the progressive resumption of tourism services and for health protocols in hospitality establishments” in acht genomen.

Per schip zullen de maatregelen op details worden verfijnd.

Bovendien zijn de maatregelen afhankelijk van de richtlijnen van de Nederlandse autoriteiten c.q. van het land waarin de reis plaatsvindt. Als die richtlijnen veranderen, zullen de maatregelen worden aangepast.

U kunt dit Corona protocol ook downloaden als pdf.

Voorafgaand aan de reis

Het Corona-Protocol zal voorafgaand aan de reis met alle gasten worden gecommuniceerd via website en een gerichte mailing ca. drie weken voor begin van de reis. Daarbij worden gasten er onder meer ook op geattendeerd dat zij alleen welkom zijn als ze gezond zijn en geen verschijnselen vertonen die op een besmetting met het Corona COVID-19-virus zouden kunnen duiden.

Aan alle passagiers wordt verzocht vooraf een korte vragenlijst m.b.t. hun gezondheidstoestand in te vullen, die bij incheck afgegeven moet worden. Als een gast de reis om gezondheidsredenen moet afzeggen mag hij/zij kosteloos omboeken naar een latere datum. Ook zullen gasten vooraf nadrukkelijk worden gewezen op eigen verantwoordelijkheid. Algemene huisregels zullen in de mailing vooraf worden meegestuurd.

We zullen gasten attenderen op de regels m.b.t. mondkapjes en hygiëne in de landen waar de reis plaatsvindt en hen vragen zelf mondkapjes mee te brengen. BBT zorgt voor noodvoorraad per schip.

Alle bemanningsleden moeten voor het begin van hun eerste reis een gezondheidsverklaring overleggen.

Instructie/training van de crew

Vooraf aan de reizen organiseert de rederij een training voor de bemanning m.b.t. het Corona-Protocol.
Tijdens deze training komt o.a. het volgende aan de orde:

 • Uitleg en oefenen extra hygiëne maatregelen, zoals extra schoonmaak oppervlakken, deurklinken, displays (koffiemachine), trapleuningen etc.
 • Uitleg en oefenen maatregelen i.v.m. 1,5 meter beleid; incheck, aan- en van boord gaan, gang van zaken in restaurant, éénrichtingsverkeer in gangen en gebruik wachtplaatsen.
 • Uitleg en oefenen beschermingsmiddelen voor de bemanning. Plastic handschoenen zijn verplicht voor keukenpersoneel en schoonmaakpersoneel. Handschoenen worden regelmatig ververst. Personeel draagt mondkapjes overal waar de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden (keuken, bij bediening, bij gasten assisteren met aan en van boord gaan etc.)
 • Uitleg aan crew hoe Covid-19 gerelateerde klachten of ziekte bij gast of bemanning kan worden herkend en welke maatregelen dan moeten worden getroffen.
 • De bemanning geeft het goede voorbeeld
 • Geen fysiek contact. Waar mogelijk 1,5 m afstand bewaren. Als dat niet mogelijk is, mondkapje dragen.
 • Regelmatig handen wassen en/of desinfecteren.
 • Hoesten en niesen in de elleboog
 • Papieren zakdoekjes gebruiken
 • Alle crewleden moeten voorafgaand aan hun eerste reis een gezondheidsverklaring inleveren. Als iemand van de crew tijdens de reis coronaverschijnselen krijgt, zal hij/zij onmiddellijk van boord gaan en vervangen worden.

 

Maatregelen aan boord

1. Algemene extra aandacht voor Hygiëne

 • Dagelijkse briefing crew en reisleiders
 • Wat gaat goed, wat kan beter?
 • Hygiëne instructies voor passagiers in verschillende talen / pictogrammen / infographics in alle openbare ruimtes.
 • Regelmatige uitleg aan gasten over de maatregelen
  Aan het begin reis een aantal keren, daarna indien nodig.
 • Permanente ontsmettingsstations bij:
 • Ingangen schip, met toezicht
 • Ingang restaurant
 • Desinfecterende zeep in alle hutten; in algemene toiletten ook papieren handdoekjes.
 • Regelmatige en voor gasten zichtbare ontsmetting contactoppervlakken: deurklinken, trapleuningen, tafels, relingen, vensterbanken, lichtknoppen, koffiemachines e.d.

 

2. Algemene maatregelen m.b.t. afstand houden

 • Maak en houd zo veel mogelijk ruimte aan boord beschikbaar voor gasten. Niet lang van
  tevoren tafels dekken; restaurant ook beschikbaar als lounge in de avond, etc.
 • Wandelroutes definiëren aan boord
 • Eenrichtingsverkeer waar mogelijk aangeven met borden of pijlen op de grond. Waar dit niet mogelijk is duidelijke wachtplaatsen aanduiden.
 • Waar nodig afstandsmarkeringen aanbrengen (b.v. bij bar, receptie, koffiemachine etc)
 • In alle ruimtes minder stoelen, meer ruimte creëren.
 • Per algemene ruimte het max. aantal toegestane gelijktijdig aanwezige personen aangeven

 

3. Algemene maatregelen keuken/ restaurant

 • Extra schoonmaakrondes in de keuken
 • Geen buffetten meer, maar tafel/ plate service.
 • Zo min mogelijk crew in de keuken. Keukencrew en bedienend personeel scheiden.
 • Keukencrew en bedienend personeel draagt handschoenen en mondkapjes (als 1,5 m afstand niet gewaarborgd kan worden).
 • Glazen, bestek etc. Altijd door de vaatwasser met heet water.
 • Ontbijt en lunch in twee shifts volgens vooraf ingedeelde groepen.
 • Tussen de eerste en tweede shift 15 minuten voor schoonmaak en ventilatie.
 • Volledige ruimte gebruiken + strikte tafelschikking om de 1,5 meter te handhaven.
 • Voldoende hoge en brede plexiglas tafelschotjes gebruiken indien afstand minder dan 1,5 m.
 • Wegwerpservetten en placemats gebruiken.

 

4. Gang van zaken ontbijt

 • Ontbijt in twee shifts volgens vooraf ingedeelde groepen 30 min per groep.
 • Tussen de eerste en tweede shift 15 minuten voor schoonmaak en ventilatie.
 • Dagelijkse keuze uit twee ontbijt opties via formulier. Opties variëren per dag.
  b.v. Continental / Healthy.
 • Daarnaast keuze uit verschillende soorten brood en beleg in mono packs.
 • Alles uitgeserveerd per persoon. Wellicht op een dienblaadje per stelletje.

 

5. Gang van zaken lunch (pakketten)

 • Gasten bestellen de lunch vooraf via formulier.
 • Lunchpakket wordt door crew samengesteld, verpakt en bij het ontbijt aan de gasten overhandigd.
 • Ook hier beperkte keuze maar variatie gedurende de week.

 

6. Gang van zaken diner

 • Diner in twee shifts volgens vooraf ingedeelde groepen ca. 45 min per groep.
 • Tussen de eerste en tweede shift 15 minuten voor schoonmaak en ventilatie.
 • Alles uitgeserveerd per persoon.
 • Indien mogelijk, dessert op het dek of elders.

 

7. Bar

 • Bij selfservice bar: duidelijke instructie rondom het gebruik.
 • Oppervlaktes regelmatig reinigen
 • Plexiglas schot tussen bar crew en gasten
 • Barpersoneel draagt plastic handschoenen

 

8. Ventileren

Er zal zo vaak en zoveel mogelijk worden geventileerd. Overdag tijdens de vaart, als de gasten onderweg zijn op de fiets steeds alle ramen en deuren openzetten. Dit geldt voor alle ruimtes. Ook op de wisseldag de hutten zoveel mogelijk ventileren, ofwel op natuurlijke wijze of met mechanische ventilatie. Filters van airco’s e.d. regelmatig checken, schoonmaken, vervangen.


9. Gang van zaken aan/van boord gaan

 • Goed organiseren van de incheck. 1,5 meter afstand waarborgen. Aankomsttijd gasten zoveel mogelijk spreiden.
 • Gast overhandigt het ingevulde COVID-19 vragenformulier dat vooraf is toegestuurd.
 • Bij incheck wordt elke gast verzocht zijn/haar contactgegevens vast te leggen zodat in geval
  van besmetting aan boord tot 14 dagen na einde van de reis contactonderzoek door overheidsinstanties (GGD) kan plaatsvinden. Daarna worden deze gegevens vernietigd (AVG).
 • Crew maakt relingen regelmatig en zichtbaar voor gasten schoon
 • Crew en reisleiders dragen handschoenen en mondkapjes
 • Crew en reisleiders organiseren van boord gaan passagiers met gepaste afstand.
 • Het van boord gaan van de gasten zoveel mogelijk spreiden.
 • De crew en reisleiders zetten (waar mogelijk) de fietsen klaar aan de wal met 1,5 m afstand.
 • Op de grote schepen zet de crew alleen de e-bikes aan de wal. Gewone fietsen doen de gasten met – inachtneming van afstand – zelf.
 • Als de crew en reisleiders de fietsen hebben verplaatst, worden handvatten gedesinfecteerd.
  Verder zijn gasten zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de handvatten.
 • Bij aan boord komen is altijd crew aanwezig om e.e.a. te begeleiden en fietsen te parkeren voor de gasten. Als alles staat maken crew en reisleiders de handvatten van de fietsen nogmaals schoon.
Organisatie fietstochten
 • Gasten zullen gestimuleerd worden individueel op pad te gaan.
 • Crew en reisleiders maken aan het begin en aan het einde van de dag de handvatten schoon. Verder is dat de verantwoordelijkheid van de gast zelf.
 • Tijdens het fietsen in groepen wordt het gefaciliteerd om voldoende afstand te bewaren door gebruik te maken van het z.g. ‘corner-systeem’.
 • Vermijden van het ontstaan van grote groepen bij attracties e.d.

 

Hoe te handelen bij een Corona verdachte passagier of bemanningslid?

De op dat moment geldende regels van de bevoegde instanties (in Nederland: RIVM dan wel GGD) zullen strikt worden opgevolgd.

Overig

Zo min mogelijk langszij van een ander schip afmeren.

Reizen in corona-tijd

Wilt u weten hoe dit eruit ziet, zo’n fiets-vaarvakantie in corona-tijd? In onderstaande video wordt het zo goed mogelijk uitgelegd. Het gaat weliswaar anders dan anders, maar wij zullen er alles aan doen om u en uw reisgenoten een onvergetelijke reiservaring te bezorgen.

Prijsopgave aanvragen

 • Graag zo specifiek mogelijk aangeven. Indien u dit nog niet exact weet, dan graag maand/ periode aangeven.
 • Heeft u nog speciale wensen, opmerkingen of andere aanvullingen?
 • Hoe kunnen wij u bereiken?