Bekijk onze laatste aanbiedingen op onze actiepagina! Zie alle aanbiedingen

SGR

Insolventiebescherming

Boat Bike Tours B.V. (KvK nr. 37147084) is aangesloten bij SGR. Het SGR-nummer van Boat Bike Tours is: 3734. U kunt dit controleren via www.sgr.nl.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Uitgebreid garantiebeleid tijdens de Corona COVID-19-crisis: “Corona-voucher” met SGR-bescherming.
In het kader van de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de Corona COVID-19-crisis kunnen alle geregistreerde deelnemers aan SGR zogenaamde “Corona Vouchers” uitgeven als de organiserende touroperator door officiële maatregelen en andere ernstige omstandigheden van overmacht niet in staat is een reis uit te voeren en daarom de reis moet annuleren.

Dit betekent dat een Corona-voucher die door Boat Bike Tours aan de klant wordt aangeboden, wordt geaccepteerd onder de bescherming van het garantiesysteem van SGR, en – om deze reden – zijn en blijven alle betalingen en stortingen van een klant beveiligd.

Op 16 maart 2020 heeft de Raad van Bestuur van het SGR het volgende besluit genomen:

  1. Vanaf 16 maart 2020 zal SGR vouchers van touroperators die deelnemen aan SGR, beschouwen als gedekt door SGR in de zin van artikel 3 van het SGR-garantiestelsel, onder voorbehoud van de punten 2 tot en met 7 van deze beschikking.
  2. Deze dekking geldt alleen indien de voucher voldoet aan het door SGR vastgestelde modelvoucher, en alleen voor vouchers die worden verstrekt in geval van annulering van reizen in verband met de onmogelijkheid om de reis uit te voeren in verband met het optreden van onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het Coronavirus COVID-19, en op voorwaarde dat de waarde van de voucher duidelijk is ingevuld en de voucher de naam “Corona voucher” bevat.
  3. De waarde van de voucher kan niet hoger zijn dan de reeds gedane betaling voor de reis, die als gevolg van het Coronavirus COVID-19 moest worden geannuleerd en waarvoor de SGR-garantie oorspronkelijk gold.
  4. De voucher moet een uitdrukkelijke geldigheidsduur van maximaal één (1) jaar na de datum van uitgifte bevatten.
  5. Op de voucher moet worden vermeld dat het garantiesysteem van SGR van toepassing is.
  6. Deze beschikking moet worden meegedeeld op de website van SGR met een duidelijke uitleg over de bijzonderheden, het tijdschema en de handhaving van artikel 3, lid 10, onder g), van het garantiestelsel voor andere vouchers en reizigerscontroles.
  7. Dit besluit betreffende het recht om een speciale Corona-voucher met een garantie van SGR uit te geven is tijdelijk en loopt af op 1 juni 2020, onder voorbehoud van de mogelijkheid voor de Raad van Bestuur om deze periode te verlengen na goedkeuring door de Raad van Commissarissen.

 

Deze beslissing werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van SGR en is gedateerd op 16 maart 2020.